Your Cart is currently empty!
Product update
Coupon
add
Coupon code invalid! Please re-enter!
AJAX loader
You are here: HomeForum
Welcome, Guest

Điều chỉnh Giới hạn ký tự tiêu đề Sj Mega News _ World News
(1 viewing) (1) Guest
Userguide, Report bugs, New Ideas...
  • Page:
  • 1
  • 2

TOPIC: Điều chỉnh Giới hạn ký tự tiêu đề Sj Mega News _ World News

Điều chỉnh Giới hạn ký tự tiêu đề Sj Mega News _ World News 6 years, 5 months ago #34719

Tôi có điều chỉnh giới hạn ký tự tiêu đề cho bài viết . nhưng mà chỉ có 1 bài viết đầu là có thể điều chỉnh được giới hạn của bài viết thôi còn những bài viết sau tiêu để ko được điều chỉnh.
Vui lòng xem hình ở Link này vì Linh hình Google Photo ko chèn vào đây dc cảm ơn
lh3.googleusercontent.com/Edy1ZAh4vxc3D-cpYHpIFFzIZggkMpoTvOHBhvntxgbFD9zu6qjZrVLKj7jo4WghB8lSOJB2FfZr6XNdipIokpeKpAGuc2pKD4Qnayp9Cqi9rk1-dtuH4Y_fUv_I62-eQLl7-cSGk1P4iDul1us0jhr65Yq1Ym9N5u6Vp4zzZpWy4e9i_mtF58f-L5YUXuClJ4c5zrL4qRQFl-OT2PyVD7P3PgKWowofwqGdNk91Tgjq47UiNL7Op-MWZCopwqnskOa_CqKvf_FiqhaMfN3dPsKLHPmKtY92S2PhqvopOox1--BL4LeIG9fZnaas3-PPOHgTBFEB6oD432ooUgHUP1fH5mGCkFK7_c0GhEFxo6EXx0-u-N52Vgs_zxFpLL9S1ZzWtW8YChnWWmCVLQgqWxUQyYCmjhDzsNSLtHAfhsH9f0tKz-uUPoVsT-OIh79oxboaA6geMtO1hAUS-cl7cEAigq4ShTPdkZsKkHmfUEQ73RqdxfOrh9XkelTV06ZnT0s1UC07qy7GdqZapn45qljMKmm9SSEdyWMtow78Vj8-N2Hnpa3k9buomIInfXGKLRVb6J5xMHIYMasK-YuuuiG4Q0RI_BTI6LseOnc_iQ=w802-h587-no
lh3.googleusercontent.com/D6StFI2_MeNLcQZgsiiXZ7rk7GRp8XsktAMijo6XCrPZEd__xDdfKmHC_TRXE4oNelUuWhOiYgDxq3T3eeI03Jj8cyRF3ggOjUbfoLyW6pVuuamMXASUpYD2yNEFUgA-zxhhsxdD0shb7PMvnb_scXG_1aH33sJZF52vN8bz5Mf0anh4JsVEytzvwwIL5sRSlCIkQG96lb0L6uCWc8qoNlsKgbkI-mr5z211_9bl9O11u0QqDNSMNSA1e2WGBKR5dM9DXmOIW_J6sksICaeAkp-DP1ZteEoqTosKNrXLgaamKW7wH37Ipfw7F-eBODYfK2gBAQLKkONzCANOHVGmYa1bzz-QhKmzAupQ-J7PmSA2Fpsww2BChX01DXQ9CgHTLXflP21bFU3kjp_FYotZBktrzUepFvmVwyE-rcLwfl2YlwtKtQnzShIBWL8U0tuzwErBdeGfpGdOq2c7XtWqmdFaERakmUcsMhLCe4q9LegBrzVdk81j_oNTZ7I14Jqa8nuB6um-3X3HC5_wWqEFP09_ql5AziFYp_z8e4ZtoVg9sVX5Mxy5A4NmpQRH2X1femPDpEycHnGfYKB6U-MrFoow-NlxGZwsB8UTwSoN1w=w965-h589-no
Last Edit: 6 years, 5 months ago by ledaiduong.
The topic has been locked.

Re: Điều chỉnh Giới hạn ký tự tiêu đề Sj Mega News _ World News 6 years, 5 months ago #34725

Dear ledaiduong

I can't view your image, you can use this software to show the link image: prntscr.com
prntscr.com/h4nmnm

thanks
The topic has been locked.

Re: Điều chỉnh Giới hạn ký tự tiêu đề Sj Mega News _ World News 6 years, 5 months ago #34736

Đây hình bạn xem thử thế nào nhé.

The topic has been locked.

Re: Điều chỉnh Giới hạn ký tự tiêu đề Sj Mega News _ World News 6 years, 5 months ago #34746

Dear

bạn có thể thay đổi trong layout và theme bạn chọn trong module: tìm đoạn code trong:

<div class="item-title">
<a href="<?php echo $item->link; ?>"
title="<?php echo $item->name ?>" <?php echo K2MegaNewsHelper::parseTarget($params->get('link_target')); ?> >
<?php echo $item->name; ?>
</a>
</div>

=> sửa thành:

<div class="item-title">
<a href="<?php echo $item->link; ?>"
title="<?php echo $item->name ?>" <?php echo K2MegaNewsHelper::parseTarget($params->get('link_target')); ?> >
<?php echo K2MegaNewsHelper::truncate($item->name, $params->get('item_title_max_characs')); ?>
</a>
</div>

prntscr.com/h53tqi

thanks
The topic has been locked.

Re: Điều chỉnh Giới hạn ký tự tiêu đề Sj Mega News _ World News 6 years, 5 months ago #34750

Hi bạn,
Mình có vào đây tìm :
Editing file "/index.php" in template "sj_expnews".
Nhưng mà sao ko thấy đoạn code này ah
The topic has been locked.

Re: Điều chỉnh Giới hạn ký tự tiêu đề Sj Mega News _ World News 6 years, 5 months ago #34752

Dear ledaiduong

Bạn xem ảnh bên trên mình đã gửi link: ví dụ prntscr.com/h540q2
nên cần sửa trong file:
prntscr.com/h540eo

thank
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: ledaiduong
  • Page:
  • 1
  • 2
Time to create page: 0.26 seconds

Notification

Please find your issue via Suggested Posts before submitting your question. We have solved the most of issues and maybe your issue was solved before.

Latest My Topics

No posts to display.

Love all our templates?

Join our membership clubs starting at $49 only for access to all of our templates

Join Now
Home Pricing
Your Cart is currently empty!
Product update
Coupon
add
Coupon code invalid! Please re-enter!
AJAX loader
SearchSupport
Magento Themes Magento Extensions Free Magento Extensions Prestashop Themes Prestashop Modules Magento 2 Themes