Your Cart is currently empty!
Product update
Coupon
add
Coupon code invalid! Please re-enter!
AJAX loader
You are here: HomeForum
Welcome, Guest

TOPIC: Lỗi Slideshow

Re: Lỗi Slideshow 7 years, 7 months ago #30368

Bạn xem cho m chưa vậy?

Re: Lỗi Slideshow 7 years, 4 months ago #32418

Sao 3 tháng rồi k ai trả lời vậy ?

Re: Lỗi Slideshow 7 years, 4 months ago #32440

Dear bachdx00487

Xin lỗi về sự trễ,m bỏ xót post này của bạn.
1. lỗi khoảng cách slideshow và danh mục: m đã kiểm tra nó hiển thị bình thường. bạn có thể gửi ảnh miêu tả lỗi.

2. lỗi url trên mobile:
-> mình thử tắt seo url của joomla mà các links site của bạn không làm việc, bạn có sử dụng module hay plugin gì ... để seo url cho site không?

Thanks

Re: Lỗi Slideshow 7 years, 4 months ago #32515

Dear bachdx00487

1.2 lỗi search trên desktop:
=> bạn muốn sửa ở trang nào gửi link mình kiểm tra trực tiếp nhé. chụp ảnh miêu tả lại lỗi giúp minh nhé.
còn trên site malmo.vn/ minh cũng ko biết yến fix ở đâu.

3. Lỗi khoảng cách slideshow và danh mục
-> mình kiểm tra nó hiển thị bình thường. bạn chụp ảnh đánh dấu khoảng cách đó giup minh: prntscr.com/ene4js

4. lỗi url on mobile:
-> mình thử tắt seo url của joomla mà các links site của bạn không làm việc, bạn có sử dụng module hay plugin gì ... để seo url cho site không?

Thanks
Time to create page: 0.20 seconds

Notification

Please find your issue via Suggested Posts before submitting your question. We have solved the most of issues and maybe your issue was solved before.

Latest My Topics

No posts to display.

Love all our templates?

Join our membership clubs starting at $49 only for access to all of our templates

Join Now
Home Pricing
Your Cart is currently empty!
Product update
Coupon
add
Coupon code invalid! Please re-enter!
AJAX loader
SearchSupport
Magento Themes Magento Extensions Free Magento Extensions Prestashop Themes Prestashop Modules Magento 2 Themes